Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla katolików w Gwardiejsku ma szczególne znaczenie

225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla katolików w Gwardiejsku ma szczególne znaczenie

2 maja 2016 roku w dawnym Felsztynie (obecnie Gwardiejsk) odbyły się uroczystości odpustowe. „Rodzynką” tegorocznych obchodów święta parafii pw. Św. Wojciecha stało się odsłonięcie tablicy, upamiętniającej dedykację miejscowego kościoła Opatrzności Bożej jako podziękowania za uchwalenie Konstytucji 3 maja przez polski Sejm w 1791 roku.

225 lat temu dwóch posłów województwa podolskiego na Sejm RP – biskup Adam Krasiński oraz kasztelan kamieniecki Onufry Morski wzięli udział w wiekopomnym wydarzeniu – uchwaleniu Konstytucji 3 Maja w stolicy Polski. Jeden z nich – JE Adam Krasiński był nawet współautorem tego pierwszego w Europie dokumentu, wprowadzającego w życie mieszkańców Polski zasady demokracji i równości praw dla wszystkich jej mieszkańców. Ówczesny właściciel Felszyna Onufry Morski pragnąc podziękować Bogu za „ratunek Ojczyzny od rujnacji ostatecznej” zadecydował by 26 lipca 1791 roku poświęcić nowy kościół w Felsztynie z obowiązkowym wzmiankowaniem o „wotum za uchwalenie Konstytucji”.

Biskup Krasiński osobiście poświęcił świątynię w koncelebransie licznego duchowieństwa, szlachty polskiej oraz zwykłego ludu, którzy zbiegł się na uroczystość z całej okolicy.

Po poświęceniu kościoła ponad 100 gości wzięło udział w hucznej zabawie w rezydencji kasztelana w Rajkowcach. Przybyli życzyli jegomości i najjaśniejszej Rzeczypospolitej długich lat życia i prosperowania. Później wspaniała trupa aktorska zaprezentowała komedię „Powrót posła”. Bal ciągnął się przez cały dzień i powtórzył się w dniu następnym…

W poniedziałek 2 maja 2016 roku w niemniej uroczystej i podniosłej atmosferze w felsztyńskim kościele odbyły się uroczystości odpustowe z udziałem ks. bp. Leona Dubrawskiego,  konsula generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka, wice-konsula Krzysztofa Rosińskiego, deputowanego do Rady Najwyższej Sergija Łabaziuka, przedstawiciela Fundacji „Wolność i Demokracja” Julii Sawieliewoj oraz licznej rzeszy wiernych i duchowieństwa. W trakcie Mszy na jednej z bocznych ścian została odsłonięta tablica z napisem:

W JMIE BOGA W TROYCY SWIĘTEY JEDYNEGO.

W 225 rocznicę ogłoszenia
„Konstytucji 3 maja” Rzeczypospolitej Polskiej,
biskupowi kamienieckiemu Adamowi Krasińskiemu, jej współautorowi,
który 26 lipca 1791 roku poświęcił ten kościół w Felsztynie
dedykując go Opatrzności Bożej, jako wotum za uchwalenie
pierwszej Konstytucji w Europie.
Gwardijskie, 3 maja 2016 roku

Polskie zespoły artystyczne „Mazury” i „Rozmaryn” z dawnego Płoskirowa wykonały szereg piosenek patriotycznych, poświęconych rocznicy Konstytucji 3 Maja. Po wielogodzinnym świętowaniu na wiernych czekała prawdziwa uczta z pierogami i innymi smakołykami.

– W tym kościele w czasach komuny Sowieci urządzili warsztat naprawczy dla traktorów. Potem magazyn dla zboża i Dom Kultury. Tak trwało, póki kościół nie zwrócono wiernym – powiedział w wywiadzie dla mediów proboszcz parafii Św. Wojciecha w Gwardiejsku ks. Piotr Główka.

Święto kościoła w tej miejscowości zbiegło się z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obecność ukraińskich polityków na tej uroczystości wskazuje na to, że przyjaźń między naszymi narodami będzie wzrastać z roku na rok – mówił konsul Tomasz Olejniczak.

Felsztyn był nazywany w XVIII wieku bramą do Podola. Bogata historia tego regionu jest ściśle związana z bohaterstwem i oddaniem się ideałom Ojczyzny miejscowej ludności polskiej. Bez Konstytucji 3 Maja mogło nie dojść do Insurekcji Kościuszkowskiej, zrywów niepodległościowych w latach 1830 i 1863 oraz walki o niepodległą Polskę po 123 latach zaborów. Kościół w Felsztynie/Gwardiejsku jest żywym świadectwem tego, że polscy kapłani i szlachta brali aktywny udział w życiu I Rzeczypospolitej i na własnym przykładzie pokazywali, że Niepodległość nigdy nie jest dana raz na zawsze.

Jerzy Wójcicki, Franciszek Miciński, zdjecia: excl.com.ua, 05.05.16 r.