Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » 22 stycznia obchodzimy 154. rocznicę Powstania Styczniowego!

22 stycznia obchodzimy 154. rocznicę Powstania Styczniowego!

W Polsce i na Ukrainie 22 stycznia odbędzie się szereg imprez poświęconych ostatniemu polskiemu zrywu niepodległościowemu, który miał na celu odrodzenie Polski w granicach I RP. Przypomnijmy najważniejsze cyfry i daty insurekcji styczniowej:

Królestwo Polskie, zwana także Konresówką, w 1862 roku, rok przed wybuchem powstania liczyło 4 972193 mln ludności. W 1865 roku, a więc po powstaniu styczniowym, ta cyfra wzrosła do 5 336 112 mln.

W chwili wybuchu powstania 22 stycznia wojska carskie, według danych rosyjskich, liczyły ponad 14 tys. żołnierzy tysięcy żołnierzy, powstańców było zaledwie 6 tys. Do końca powstania styczniowego w 1864 roku liczba ochotników nigdy nie przekroczyła 30 tysięcy.

Straty Rosjan wynosiły według oficjalnych rosyjskich danych 3 343 żołnierzy, w tym 2 169 zostało rannych. Polskie dane dotyczące strat wśród Rosjan są bardzo rozbieżne: od 7 aż do 20 tysięcy. Ale w każdym wypadku one znacznie bardziej przekroczyły straty rosyjskie.

2-3 stycznia 1863 r. Komitet Centralny Narodowy podejmuje decyzje o wybuchu Powstania z chwilą rozpoczęcia poboru.

14-15 stycznia 1863 r. Początek rosyjskiej branki w Warszawie: do wojska wcielono prawie 1,5 tys. młodych Polaków.

22 stycznia 1863 r. Wybuch powstania styczniowego: Komitet Centralny Narodowy ogłasza się Tymczasowym Rządem Narodowym i wydaje manifest powstańczy oraz dekrety zapowiadające uwłaszczenie chłopów, oddziały powstańcze atakują rosyjskie garnizony w 26 miejscowościach.

7 lutego 1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy wydaje odezwę do Polaków w zaborze pruskim i austriackim zobowiązującą do dostarczenia władzom powstańczym pieniędzy i broni oraz do werbowania ochotników.

8 lutego 1863 r. Konwencja Alvenslebena: prusko-rosyjski układ wojskowy o wspólnym zwalczaniu Powstania Styczniowego.

Luty 1863 r. Na Kujawy dociera wyznaczony na dyktatora Ludwik Mierosławski, po kilku potyczkach ucieka za granicę.

24 lutego 1864 r. Bitwa oddziałów Mariana Langiewicza i Antoniego Jeziorańskiego z Rosjanami pod Małogoszczem na Kielecczyźnie.

11 marca 1863 r. Marian Langiewicz z inicjatywy Białych ogłasza się dyktatorem Powstania.

18-19 marca 1863 r. Po bitwie pod Grochowiskami oddział Langiewicza przekracza granicę z Austrią – władze nad powstaniem przejmuje ponownie Tymczasowy Rząd Narodowy.

Kwiecień 1863 r. Rozwój powstania na Litwie, przewodzą Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski.

10 maja 1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy przekształca się w Rząd Narodowy.

Maj 1863 r. Nieudana próba wywołania powstania na Ukrainie i Wołyniu.

8 sierpnia 1863 r. Zwycięska potyczka oddziału Michała Kruka-Heydenreicha pod Żyrzynem.

17 października 1863 r. Romuald Traugutt obejmuje władze dyktatorską nad powstaniem.

Na przełomie 1863-1864 roku Traugutt reorganizuje władze i wojsko powstańcze, planując wiosenną ofensywę.

2 marca 1864 r. Ukazy cara Aleksandra II o uwłaszczeniu chłopów i samorządzie gminnym wymuszone reformami  władz powstańczych.

11 kwietnia 1864 r. Aresztowanie Romualda Traugutta.

5 sierpnia 1864 r. Stracenie Romualda Traugutta i czterech członków Rządu Narodowego na stokach Cytadeli Warszawskiej.

24 maja 1865 r. Stracenie w Sokołowie Podlaskim ks. Stanisława Brzóski, który najdłużej podtrzymywał walkę zbrojną.

Słowo Polskie na podstawie informacji http://powstaniestyczniowe.nck.pl, 21.01.17 r.