Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » 200-lecie polskiej Szkoły im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

200-lecie polskiej Szkoły im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

We lwowskim Teatrze im. Marii Zańkowieckiej odbyły się uroczystości z okazji 200. rocznicy założenia polskiej szkoły średniej nr 10 imienia św. Marii Magdaleny.

To najstarsza placówka edukacyjna we Lwowie, która na początku nosiła nazwę „Lwowska Trywialna Szkoła im. Św. Magdaleny”, została założona na początku XIX w (1816 r.). Przez cały czas swojego istnienia językiem wykładowym w szkole był język polski. Lecz w 1946 roku nazwę zmieniono na „Lwowska ogólnokształcąca szkoła nr 10”.

27 czerwca 2013 roku, reagując na apel społeczności, Rada Miasta Lwowa uchwaliła powrót nazwy placówki do pierwotnego brzmienia: „Imienia świętej Magdaleny”. Szkoła na praktyce realizuje prawo polskiej mniejszości narodowej do nauczania swoich dzieci w języku ojczystym, kultywowania i zachowania tradycji narodowych.

Kadrę pedagogiczną szkoły przywitał osobiście burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj. – Ta szkoła ma swój własny charakter, tutaj panuje prawdziwa rodzinna atmosfera. Dzisiejsze święto jest świętem zarówno dla szkoły, jak i dla całego miasta. Placówka ma swoje tradycje i wychowała ogromną ilość mądrych i utalentowanych osobistości, którzy dzięki niej otrzymali bilet do dorosłego życia. Niech Bóg da szkole kolejnych długich lat życia, żeby szkoła im. św. M. Magdaleny wychowała nowych laureatów Nobla, żeby my mogliśmy z was być dumni. Lubimy was, cenimy i szanujemy – powiedział Sadowyj.

Za rzetelną pracę na rzecz rozwoju edukacji we Lwowie i z okazji 200. rocznicy założenia szkoły św. Magdaleny Rada Miasta odznaczyła specjalnymi dyplomami wszystkich pracowników placówki. Na premie dla kadry pedagogicznej władze samorządowe uruchomiły koszty w rozmiarze 104 tys. hrywien. Marta Markunina, dyrektora szkoły, została nagrodzona odznaczeniem „Złoty herb miasta Lwowa”.

W szkole Świętej Magdaleny w 15 klasach uczy się 282 uczniów, którymi opiekuje się 32 pedagogów. Szkoła w dużym środku pełni rolę ośrodka metodycznego z wymiany doświadczenia w nauczaniu języka polskiego w innych placówkach oświatowych na terenie Galicji Wschodniej. Pięcioro wykładowców szkoły św. Magdaleny są autorami podręczników do nauki języka polskiego, troje – autorami programów metodycznych. W szkole każdego roku odbywają się seminaria naukowo-metodyczne, organizowane przez Centrum Metodyczne w Drohobyczu i KG RP we Lwowie. Większość absolwentów szkoły św. Magdaleny kontynuuje naukę na polskich uczelniach.

Igor Gałuszczak, Słowo Polskie – Lwów, 17.04.16 r.

 


Dyrektor Placówki Pani Marta Markunina