Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » 200 lat Lwowskiej Politechniki

200 lat Lwowskiej Politechniki

W 2016 roku będziemy obchodzili 200. rocznicę powstania Lwowskiej Politechniki.

W przeciągu wielu lat członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Lwowskiej Politechniki oraz znani ukraińscy historycy przy wsparciu rektora uniwersytetu Jurija Bobało badali historię swojej alma mater. Zgodnie z zasadami europejskiego historyzmu liczenia dat założenia uczelni inicjatywna grupa doszła do wniosku, że prawdziwą datą urodzin Lwowskiej Politechniki jest nie 1844, lecz 1816 rok!

Ustalenie faktycznej daty powstania Lwowskiej Politechniki pozwala stwierdzić, że ona należy do 10 najstarszych uniwersytetów Europy i świata a polski okres jej funkcjonowania był najbardziej owocnym dla świata nauki.

Znany polski badacz Zdzisław Popławski w artykule „Pochodzenie Lwowskiej Politechniki” zaznaczył, że w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii wyższe uczelnie techniczne powstawały na bazie specjalizowanych średnich szkół technicznych. Wygląda na to, że podobny los czekał także na Lwowską Realną Szkołę, która później została Lwowską Akademią Komercyjną.

W 1816 roku cesarz Franciszek I podpisał królewski dekret nakazujący stworzenie we Lwowie Cesarsko-Królewskiej Realnej Szkoły, która wkrótce została Akademią Techniczną. W Akademii wykładano matematyczne dyscypliny,  nauki przyrodnicze, geometrię i architekturę oraz rysunek. W dekrecie możemy przeczytać o tym, że Szkołę założono „dla zadowolenia potrzeb miejscowej ludności w pierwszej kolejności dla kształcenia specjalistów z górnictwa, budowy dróg i obiektów cywilnych oraz mostów”.

Po zakończeniu I Wojny Światowej na politycznej mapie Europy zaszły wielkie zmiany. Rozpad Imperiów Rosyjskiego i Austro-Węgierskiego doprowadził do pojawienia się i odrodzenia się wielu niepodległych państw, m.in. Polski. Lwów powrócił sobie status miasta wojewódzkiego, uczelnie wyższe wróciły do swojej pracy.

W listopadzie 1919 roku do Szkoły Politechnicznej dołączono Akademię Rolniczą w Dublanach i Wyższą Szkołę Leśnictwa. Na bazie nowych jednostek stworzono wydział rolniczo-leśny. W 1921 roku w celu przygotowania nauczycieli matematyki, fizyki, chemii i rysunku dla szkół średnich i podstawowych powstał wydział ogólny. Szkołę Politechniczną podwyższono do rangi uczelni wyższej, statut której został uchwalony 20 czerwca 1920 roku. W tym statucie znalazły się postulaty o gospodarczej i administracyjnej samorządności. Głównym organem zarządzania stała się Rada Profesorów, Senat i Rada Wydziałów. Rektora wybierano na rok…

Igor Gałuszczak, Lwów, 28.07.16 r.

Więcej na temat: W 2016 roku przypada 75. rocznica morderstwa polskich profesorów we Lwowie; Do tworzenia Muzeum Pamięci Profesorów Lwowskich we Lwowie dołączą Wrocław i Bank Polski