Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Zarys historii ziemi żytomierskiej w monografii lokalnych

Zarys historii ziemi żytomierskiej w monografii lokalnych

Wydanie monografii stało się możliwe dzięki udziałowi i zwycięstwie w konkursie zorganizowanym przez Żytomierską Administrację Obwodową. Nakład monografii wyniósł 500 egzemplarzy. Zgodnie z umowami programu, 90 proc. książek trafi do rejonowych instytucji edukacyjnych, szkół wiejskich i bibliotek.

Współautorami książki są wykładowcy katedry historii uniwersytetu: Bilobrowiec О., Wengerska W., Kowalczuk І., Kozynec І., Kordon М., Maksymow О., Rafalska T., Racilewycz А., Rudnycka Н., Syczewski А. oraz Stelnykowycz S.

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, poświęconych historii miasta i regionu w trudnych okresach: rewolucji (lata 1905, 1917–1921), I i II wojny światowej, „korenizacji”. W książce   dużo miejsca poświęcono na opis Wielkiego Głodu w latach 1932–1933 r. oraz Wielkiego Terroru (1937-1938), Żytomierza i regionu podczas okupacji niemieckiej w 1941-1944 roku i in. Oddzielne rozdziały  opisują losy polskiej i żydowskiej mniejszości narodowej, oraz osobliwości rozwoju kulturalnego.

„Każdy z członków zespołu redakcyjnego stosował różne podejścia metodologiczne i wykorzystywał własne metodyczne i praktyczne procesy badawcze w opisie historii Żytomierszczyzny. Podane zarysy pozwalają ocenić mało zbadane okresy w historii miasta i obwodu.  Monografia zawiera informacje o kluczowych momentach  historii Wołynia i Żytomierza od początku do połowy ХХ wieku», – mówiła Wiktoria Wengerska.

Na prezentacji byli obecni nauczycieli historii miasta, absolwenci wydziału historycznego, krajoznawcy i przedstawiciele mediów.

Walentyna Jusupowa, https://zu.edu.ua, 12.02.18 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code