Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w Winnickim Obwodowym Konkursie Poezji Jana Brzechwy

Zaproszenie do udziału w Winnickim Obwodowym Konkursie Poezji Jana Brzechwy

Do uwagi nauczycieli języka polskiego w obwodzie winnickim:

W dniach 1 października – 27 listopada odbędzie się Obwodowy Konkurs poezji znanego polskiego poety, urodzonego w Żmeryńce na Podolu, Jana Brzechwy.

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół ogólnokształcących w dwóch kategoriach: „5-8 klasa” i „9-11”.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej można wysyłać na adres mailowy: bila@mail.winnica.ua.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (0432) 67-08-85.

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami, upominkami i premiami Departamentu Oświaty Winnickiej Administracji Obwodowej.

Organizatorzy konkursu: Winnicki Instytut Podyplomowej Oświaty przy współpracy z KG RP w Winnicy.

 

>>>>Więcej informacji i ankieta zgłoszenia uczestnictwa (j.ukr.) <<<<

Słowo Polskie, 17.09.15 r.