Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » X Jubileuszowy Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny -2015″

X Jubileuszowy Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny -2015″

Serdecznie zapraszamy do udziału w Polonijnym Festiwalu Multimedialnym, organizowanego corocznie przez Fundację Polska -Europa-Polonia z Warszawy oraz Akademię Polonijną w Częstochowie.

W tym roku Festiwal odbędzie się w w piątek 6 listopada 2015 r. w Częstochowie. Rozdanie nagród odbędzie się w sobotę 7 listopada 2015 r.podczas Inauguracji Roku Akademickiego.

Prócz nagród regulaminowych za dzieła o tematyce polonijnej w następujących kategoriach:

film fabularny, dokumentalny, program telewizyjny, program radiowy, program multimedialny i strony internetowe (ukazujących życie Polaków za granicą w ich drugich ojczyznach, współpracę z rodakami w kraju i piękno ojczystej ziemi). Przewidziano nagrodę specjalną za prace związaną z tematem „Duchowni Katoliccy – Ambasadorami Polonii Świata”.

Na tegoroczny Festiwal nadesłano już blisko 20 filmów, programow radiowych i multimedialnych z Australii, Niemiec i Polski.

Polonijny Festiwal Multimedialny powstał w oparciu o doświadczenia Polonijnych Przeglądów Multimedialnych odbywających się w latach 2004 i 2005 w ramach Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie oraz Festiwalu w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Dotychczas w polonijnych festiwalach uczestniczyło ponad 800 prac z 25 krajów świata.

Patronat nad Festiwalem do roku 2010 pelnił Prezydent RP na Uchodźstwie – śp. Ryszard Kaczorowski oraz Komitet Honorowy z udziałem posłów i senatorów ,władz województwa mazowieckiego i śląskiego, przedstawicieli świata nauki , kultury.

W tym roku zwróciliśmy się do Prezydenta RP – Andrzeja Dudy o objęcie Polonijnego Festiwalu osobistym patronatem.

Formularz zgłoszenia (w załączeniu) należy wypełnić elektronicznie i przesłać sukcesywnie do 10 października 2015 r. drogą e-mailową na adresy organizatorów: Fundacja Polska-Europa-Polonia: festpol@warszawa.mazowsze.pl oraz Akademia Polonijna sdkp@ap.edu.pl lub sekretariat@ap.edu.pl.

>>>> Regulamin konkursu <<<<

>>>> Patroni <<<<

>>>> Karta zgłoszenia <<<<

Prace (5 egz. DVD lub CD) należy nadsyłać do 15 października br (data stempla pocztowego) na adres: Akademia Polonijnego ul. Pułaskiego 3/5 ; 42-300 Częstochowa z dopiskiem „Polonijny Festiwal”.

Jak co roku tegoroczny Festiwal odbywać się będzie równocześnie z Międzynarodowym Kongresem Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii. Tematyka kongresu: „Duchowni Katoliccy – Ambasadorami Polonii Świata” oraz . Przesłanie Marszałka Józefa Piłsudskiego do młodzieży: „Polska Was potrzebuje”.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej na stronach www.warszawa.mazowsze.pl >> oraz www.ap.edu.pl >>

Zygmunt Gutowski
dyrektor programowy Polonijnego Festiwalu Multimedialnego
“Polskie Ojczyzny 2015”
prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia
ul. Witolińska 6/44 ; 04-185 Warszawa, Polska
tel. +48 602 126 206 ; email: festpol@warszawa.mazowsze.pl