Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » W Sumach z udziałem polskich dyplomatów obchodzono 25. rocznicę odrodzenia kościoła pw. Zwiastowania NMP

W Sumach z udziałem polskich dyplomatów obchodzono 25. rocznicę odrodzenia kościoła pw. Zwiastowania NMP

Konsul Jabłoński wręcza prof. Marcinkowskiemu odznaczenieUroczystości z udziałem Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego odbyły się w dniu 26 marca 2017 r. w Sumach.

Budynek kościoła został zwrócony sumskim katolikom przez miejscowe władze w 1992 roku, wcześniej w czasach komunizmu mieściła się tam sala sportowa.

W uroczystościach wziął również udział: Senator RP Peczkis, dr Grzegorz Gil z UMCS w Lublinie, dr W. Wciseł z KUL w Lublinie, prałat T. Pajurek z archidiecezji Lubelskiej, a także przedstawiciele miejscowych władz: szef sumskiej administracji obwodowej Żywicki i S. Jakowicz – zastępca mera Sum.

Na uroczystej mszy koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa diecezji charkowsko-zaporoskiej Stanisława Szyrokoradiuka zebrało się przeszło 150 osób, w tym również przedstawiciele miejscowej wspólnoty polskiej. W Sumach działa Towarzystwo Kultury Polskiej, którego prezesem jest p. W. Kuczyński .

Po Mszy świętej konsul Jabłoński G. Peczkisa wręczył Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP prof. Wolodymyrowi Marcinkowskiemu za wybitne osiągnięcia naukowe, wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, działalność na rzecz polskiej społeczności. Profesor Marcinkowski jest wybitnym naukowcem, przez wiele lat ściśle współpracującym z polskimi uczelniami, zasłużonym propagatorem kultury polskiej, działaczem polonijnym, pomimo ponad 90 lat życia nadal aktywnie działającym, który w ubiegłym roku wydał jedną ze swoich prac, z której korzystają polscy naukowcy z uczelni Politechnicznych w Polsce.

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Charkowie, 02.04.17 r.