Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Prezentacja książek „Almanach Polski” oraz „Losy Polaków Charkowszczyzny w czasach represji” w Charkowie

Prezentacja książek „Almanach Polski” oraz „Losy Polaków Charkowszczyzny w czasach represji” w Charkowie

W dniu 21 maja na Uniwersytecie im. Karazina w Charkowie odbyła się prezentacja dwóch publikacji sfinansowanych w ramach przedsięwzięć realizowanych w 2020 r. przez Konsulat Generalny w Charkowie: IX i X część „Almanachu Polskiego” oraz książki „Losy Polaków charkowszczyzny w latach represji stalinowskich na Ukrainie”.

Otwarcia prezentacji dokonali rektor Uniwersytetu im. Karazina Wil Bakirow oraz Konsul Generalny.

Podczas wydarzenia obecni byli autorzy wydań, a także – w formie zdalnej – konsulowie pracujący w poprzednich okresach w Charkowie, którzy byli inicjatorami, a następnie osobami odpowiedzialnymi za kolejne wydania Almanachu – Pan Jarosław Książek, Pan Grzegorz Seroczyński oraz Pani Anita Staszkiewicz.
Spotkanie podzielone było na dwie części – pierwsza dotyczyła Almanachu Polskiego i była jednocześnie podsumowaniem całego cyklu o tym samym tytule wydawanego od 2004 r. Przez okres 16 lat kierownikiem projektu była p. Iryna Żurawliowa, dyrektor Centralnej Biblioteki Naukowej przy Uniwersytecie im. Karazina. Za tłumaczenie materiałów na język polski odpowiedzialna była Marina Manowa – pracownica KG w Charkowie.

Ostatnia publikacja z tej serii, zawierająca IX i X, część została wydana w jednej książce. Jest to zbiór artykułów w języku polskim i ukraińskim. IX cześć poświęcona jest dziedzictwu polskich architektów zarówno w Charkowie, jak i w innych miastach Ukrainy, zaś X opisuje tragiczne losy Polaków należących do „Rozstrzelanego Odrodzenia” – pokolenia artystów i naukowców, działających w latach 20. i początku lat 30, z których większość została aresztowana i zamordowana przez NKWD w latach 30.

Druga część wydarzenia dotyczyła prezentacji książki „Losy Polaków Сharkowszczyzny w latach represji stalinowskich na Ukrainie”. Jest to praca zawierająca materiały archiwalne z okresu lat 20 i 30. XX wieku dotyczące represji wobec Polaków oraz ich późniejszych procesów rehabilitacyjnych. Książka powstała pod redakcją Pani Tatiany Kowalenko i Pana Sergiusza Seriakowa przy wsparciu organizacji polonijnej w Charkowie „Dom Polski na Wschodzie”. Integralną częścią publikacji jest płyta DVD z nagraniem wywiadu z potomkami osób represjonowanych i pochowanych na Cmentarzu w Piatichtkach.

Przed prezentacją odbyło się spotkanie Konsula Generalnego oraz rektora Wila Bakirowa, podczas którego omówiona została dotychczasowa współpraca oraz możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć w nadchodzących miesiącach. Należy podkreślić, że Uniwersytet im. Karazina jest jednym z kluczowych partnerów Konsulatu Generalnego wśród uczelni wyższych. Na Uniwersytecie działa Ukraińsko-Polskie Akademickie Centrum Nauki i Kultury prowadzone przez Panią Tatianę Bitkową oraz funkcjonuje filologia polska, na której pracuje lektor skierowany przez NAWA Pan Sławomir Wawryszuk. Z ich inicjatywy i przy wsparciu KG w Charkowie oraz władz uczelni realizowanych jest wiele przedsięwzięć promujących polską kulturę i naukę na poziomie akademickim i miejskim.

Słowo Polskie za: KG RP w Charkowie, 10 czerwca 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code