Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Polacy z terenów ukrainnych w szeregach Pierwszej Kompanii Kadrowej

Polacy z terenów ukrainnych w szeregach Pierwszej Kompanii Kadrowej

Walery Sławek trzeci z prawej

Pierwsza Kompania Kadrowa była oddziałem piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.

Swoje powstanie zawdzięcza w dużej mierze członkom i sympatykom Związku Strzeleckiego, który powstał we Lwowie z inicjatywy Związku Walki Czynnej. W skład Kompanii wchodziły cztery plutony.

Kompania wymaszerowała z Oleandrów / Kraków / w dniu 6 sierpnia o godzinie 2:42 idąc w kierunku Miechowa. W Michałowicach, obalono austriackie słupy graniczne. Po opanowaniu Kielc Pierwsza Kompania Kadrowa wróciła do Krakowa, tworząc w tym mieście podwaliny Legionów Polskich.

W Pierwszej Kadrowej służyli żołnierze z terenów Ukrainy – Kijowa, Winnicy, Berdyczowa, Odessy i innych miast. Skład Pierwszej Kompanii Kadrowej jest podany w pracy profesora Jacka Majchrowskiego „Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału” wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2002.

Bohdan Alfons Szeligowski ps. Ratajko; ur. 25.XI.1895 Winnica na Podolu – 19.III.1970 Penrhos (Wielka Brytania); syn Czesława i Stanisławy z d. Minakowska (Mossakowska?); czł. ZS; 1 pluton; do kryzysu przysięgowego w 1 pp. Leg.; internowany w Szczypiornie i Łomży; z-ca komendanta obowodu zagłębia POW; ucz. 1 Powst. śl.; od X.1919 w WP; por. absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; we IX.1939 ppłk – Armia „Prusy”; PSZ w Wielkiej Brytanii; po wojnie w Wielkiej Brytanii.

Leon Knobelsdorf ps. Kruk; ur. 23.III.1896 Kijów – nieznana data i miejsce zgonu; syn Wincentego i Emilii z d. Piasecka; czł. skautingu, ZWC, ZS; 1 pluton; kapral piech. 1 Bryg.; ranny w VIII.1915 pod Wysokiem Litewskim; 1 p. uł.; POW; internowany w Szczypiornie i Łomży; od XI.1918 do 1921 w WP, min. oficer wywiadu (Oddział II) w Rosji; ppor.; w cywilu min. związany z warsz. ZS; do IX. 1939 na pewno mieszkał w W-wie.

Ludwik Skrzyński ps. Kmicic; ur. 14.VIII.1893 w Odessie – 14.II.1972 Manchester (W. Bryt.); syn Stanisława i Józefy Elżbiety z d. Arciszewska; czł. ZS; ułan; służąc pod Beliną doszedł do stanowiska dow. plutonu; ranny pod Urzędowem 17.VII.1915; ppor.; internowany w Beniaminowie; czł. POW; uczestnik wojny z bolszewikami; absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; do IX.1939 na różnych szczeblach dowódczych w jednostkach kawalerii, gen. bryg.(1938); we IX.1939 dow. Bryg. Podlaskiej; po kapitulacji pod Kockiem (6.X.) w niewoli niemieckiej do końca wojny; przejściowo w 2 Korpusie Polskim gen. Andersa we Włoszech a następnie na emigracji w W. Bryt.; organizator wielu przedsięwzięć patriotycznych w Manchesterze, gdzie pracował jako robotnik fabryczny; dwukrotnie żonaty, miał dwóch synów: Andrzeja i Władysława. (JMM, Kryska – Karski…)

Seweryn Władysław Maciszewski ps. Wład; ur. 20.I.1892 Czarnorudka k. Berdyczowa – 12.VII.1973 W – wa; syn Stanisława i Stefanii z d. Różańska; miał 7 rodzeństwa; czł. ZWC i ZS; 2 pluton; od X. 1915 do III.1917 w niewoli rosyjskiej; po wojnie odsunął się od polityki, pracował w oświacie zarówno w kraju jak i za granicą, dochodząc w 1935 r. do stanowiska podsekretarza stanu w MWRiOP; internowany w Rumunii do końca 1943, później w polskiej oświacie w Bukareszcie; po II wojnie we Wrocławiu, czł. ZNP, nauczyciel do 1963; ostatnie lata życia w W-wie; żonaty z Kazimierą Wilczyńską, syn Jarema i córka Teresa (J.M.M.)

Franciszek Polniaszek ps. Karol Nowopolski; ur. 24.IX.1892 Tłuste k. Zaleszczyk- zamordowany w IV.1940 w Charkowie; syn Jana i Tekli z d. Maślanka; czł. tajnego skautingu i PDS; podoficer; wkrótce po wymarszu z Kadrówką przeniósł się do kawalerii; ppor.(2.IX.1914); od bitwy pod Kostiuchnówką do kryzysu przysięgowego w 5 pp.; wcielony do woj. austr.; w WP VII.1919 -22.IX.1939; płk; dr prawa UJ (1921); publicysta; pierwszy dow. Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej; we IX.1939 obrońca Lwowa; aresztowany przez NKWD, więziony w Starobielsku; żonaty z Aurelią z d. Rudzińska, miał syna i córkę. (J.M.M.)

Stefan Wendorff ps. Konopka; ur. 17.IV.1895 Kijów – IX.1969?; syn Karola i Aleksandry z d. Garbowiecka; czł. ZS; 1 pluton; 1 p. uł.; wachmistrz; internowany w Szczypiornie; od XI.1918 do 1926 w WP; kpt.; urzędnik samorządowy i państwowy min. starosta pow. w Brześciu nad Bugiem (1931),wicewojewoda łódzki (1938); podczas II wojny więzień sowiecki; po powrocie do Kraju dalsze losy nieznane (J.J.M. podaje, że „zm. tragicznie we IX.1969 r. podczas wysiadania z pociągu”); żonaty z Heleną z d. Malaszycka.

Nie można nie wspomnieć także o Walerym Sławku ze Strutyńki pod Lipowcem (1879-1939), Po wybuchu I wojny światowej Sławek znalazł się w sztabie I Brygady Legionów, w którym kierował pionem wywiadowczym.

Słowo Polskie na podstawie tekstu Michała St. de Zieleśkiewicza, 30.05.18 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code