Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Obchody 450-lecia Unii Lubelskiej w Sumach na Ukrainie

Obchody 450-lecia Unii Lubelskiej w Sumach na Ukrainie

W pomieszczeniu Centralnej Biblioteki Miejskiej w Sumach odbyło się uroczyste spotkanie członków lokalnego Towarzystwa Kultury Polskiej z okazji 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej.

Na początku spotkania prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Włodzimierz Kuczyński powitał zebranych i przypomniał, że Sejm i Senat RP uchwalili wspólną rezolucję, którą ze względu na duże znaczenie historyczne Unii Lubelskiej dla historii europejskiej i czasów współczesnych, ustanowili rok 2019 – Rokiem Unii Lubelskiej.

„W 1569 roku, w obecności króla Polski, Wielkiego księcia Litewskiego Zygmunta II Augusta, na wspólnym sejmie w Lublinie została zawarta unia polsko-litewska. Dwa państwa: Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w wyniku tego aktu zostały jednym niepodzielnym ciałem – Rzeczpospolitą Obojga Narodów, która przetrwała ponad 200 lat”, – czytamy w uchwale polskiego parlamentu.

Obrady w sprawie zawarcia unii rozpoczęły się w styczniu 1569 r. na wspólnym polsko-litewskim sejmie w Lublinie. W czerwcu 1569 r. Unia Lubelska została podpisana, a 1 lipca 1569 r. osobno przyjęta przez posłów polskiego i litewskiego Sejmów, 4 lipca – ratyfikował ją król.

Unia lubelska zakończyła proces zjednoczenia dwóch państw, który rozpoczął się zawarciem Unii Krewskiej w 1385 r. W  wyniku Unii Lubelskiej Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się w jedno państwo (dosłownie – republika) z wybieranym królem, wspólnym sejmem i senatem, wspólną polityką zagraniczną i herbem. Litewska, ukraińska i polska szlachta otrzymała równość prawną i zyskiwała prawa własności nieruchomości na terenie całej Rzeczypospolitej. Zlikwidowano kontrole celne na granicy, wprowadzono wspólną  jednostkę monetarną.

Jednocześnie, Wielkie Księstwo Litewskie, jak i Królestwo Polskie, pozostało samodzielnym organizmem politycznym ze swoim urzędem, własnym skarbem, wojskiem, systemem sądowo-prawnym i językiem rusińskim (ukraińskim).

Ziemie ukraińskie w składzie Polski weszły do sześciu nowych województw: rosyjskiego (z centrum we Lwowie), podlaskiego, kijowskiego, wołyńskiego (ze stolicą w Łucku), podolskiego (centrum w Kamieńcu), bracławskiego (z centrum w Bracławiu).

Unia Lubelska przetrwała do 1795 roku i została zlikwidowana wraz z utratą państwowości w wyniku trzech rozbiorów Polski, dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Austrię i Prusy.

Unia miała znaczący wpływ ekonomiczny, gdyż Rzeczpospolita stała się faktycznie „magazynem zboża Europy” i zajęła pod względem rozwoju gospodarczego jedno z pierwszych miejsc wśród krajów europejskich w drugiej połowie XVI – na początku XVII wieku. Swój szczyt produkcja rolna osiągnęła w 1628 roku. Handel zbożem stał się podstawą do wzbogacenia i wzmocnienia szlachty.

Unia w Lublinie miała również duże znaczenie kulturowe, ponieważ odbyło się wzajemne przenikanie i wzbogacenie kultur polskiej, ukraińskiej i  litewskiej. Rzeczpospolita stała się swoistym mostem między Wschodem i Zachodem, terenem intensywnej wymiany kulturalnej.

Akt o Unii Lubelskiej w zeszłym roku został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Polacy, Litwini i Ukraińcy stworzyli państwo, kierując się praktycznie tymi  zasadami, co Unia Europejska teraz.

W mieście partnerskim Sum – Lublinie przewidziany jest duży program świąteczny. Główne obchody zaplanowano na 28 czerwca (dzień zawarcia Unii) – 4 lipca (dzień ratyfikacji Unii przez króla Zygmunta II Augusta).

Odbędą się tematyczne instalacje i spektakle, rekonstrukcje historyczne, obozy szlachty polskiej i litewskiej w formacie „żywej historii”, zaplanowano koncerty muzyki dawnej. Oficjalne obchody rozpocznie Msza św. i uroczysta sesja Rady Miasta.

Elementy wspólnego dziedzictwa kulturalno-artystycznego Polski i Litwy również będzie można spotkać podczas innych festiwali miejskich  – „Noc kultury”, „Jarmark Jagielloński”, Europejski Festiwal Smaku, Wschód Kultury i innych.

Podczas spotkania, które odbyło się w Sumach została omówiona prezentacja „Król Zygmunt II August i zawarcie Unii Lubelskiej”. Na zakończenie członkowie towarzystwa obejrzeli film „Unia Lubelska”.

Lidia Baranowska na podstawie informacji ukraińskich mediów, 18 kwietnia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code