Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Nowe udogodnienia dla repatriantów

Nowe udogodnienia dla repatriantów

Polacy w Kazachstanie. Źródło: http://ewpl.com.au
20 kwietnia komisje łączności z Polakami za granicą oraz samorządu terytorialnego w Senacie zarekomendowały wyższej izbie polskiego parlamentu przyjęcie nowelizacji ustawy o repatriacji bez poprawek.

W nowelizacji ustawy o repatriacji zmieniono definicję „repatriant” i samą procedurę związaną z przyznawaniem wizy krajowej w celu repatriacji. Przewidziano także ustanowienie pełnomocnika rządu ds. repatriacji oraz utworzenie Rady ds. Repatriacji. Rada będzie organem opiniodawczo-doradczym pełnomocnika rządu ds. repatriacji.

W nowelizacji wprowadzono nową formę pomocy finansowej dla repatriantów. Zgodnie z nią, pełnomocnik będzie udzielał repatriantowi po opuszczeniu przez niego ośrodka pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Repatriant będzie mógł otrzymać do 25 tys. zł.

Nowela także przewiduje, że gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, zostanie udzielona jednorazowa dotacja z budżetu państwa do 25 tys. zł na repatrianta.

Przyjęta jednogłośnie w Sejmie zmiana ustawy o repatriacji została przygotowana przez rząd. Ma ona na celu ułatwienie powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, a także ich potomków.

Podczas posiedzenia komisji w środę przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka pytano o przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc w ośrodkach adaptacyjnych dla repatriantów, emerytury  dla nich oraz nostryfikację dyplomów.

Przewodniczący uspokajał, że miejsc w ośrodkach wystarczy dla wszystkich repatriantów; wskazywał, że nie wszyscy oni będą w nich przebywać, bowiem część z tych osób przyjedzie na zaproszenie swoich rodzin lub gmin, które pomogą im w znalezieniu mieszkań.

Większość repatriantów – w momencie gdy otrzyma polskie dokumenty – uzyska prawo do emerytury minimalnej oraz wszystkich świadczeń, przynależnych polskim obywatelom.

Zgodnie z nowelizacją przepisy miałyby zasadniczo obowiązywać od 1 maja 2017 roku ale część regulacji powinna wejść w życie od 1 września.

Słowo Polskie na podstawie informacji PAP, 21.04.17 r.