Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Młodzi Polacy z Ukrainy będą uczyć się w Starym Sączu

Młodzi Polacy z Ukrainy będą uczyć się w Starym Sączu

Od 1 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu rozpocznie naukę dwóch uczniów polskiego pochodzenia z Ukrainy. Będzie to możliwe dzięki stypendium przyznanemu im przez powiat nowosądecki.

Jest to forma wsparcia tej jednostki samorządowej dla ukraińskich Polaków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Powiat podjął decyzję o materialnym wsparciu Polaków na Ukrainie – mówi Marek Pławiak, starosta nowosądecki. – Od 1 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu rozpocznie naukę dwóch uczniów polskiego pochodzenia z Ukrainy. Otrzymają na ten cel stypendium. Będą mieszkać w internacie międzyszkolnym, a ich utrzymanie zostanie pokryte z przyznanego stypendium. Opłacą z niego pobyt i wyżywienie, a także dostaną kieszonkowe.

Podjęcie tego działania jest możliwe dzięki podjętej podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których powiat nowosądecki jest organem prowadzącym. W uzasadnieniu uchwały czytamy: „jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć środki własne, a także środki publiczne na realizację lokalnych programów, w tym jako stypendia dla osób niebędących obywatelami polskimi, z przeznaczeniem na ich pobyt w placówkach oswiatowych”.

Konstanty Leszek, 31.08.15 r.