Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Mały Wiedeń Wschodu

Mały Wiedeń Wschodu

Plac Teatralny w Czerniowcach. Źródło: uk.wikipedia.orgJednym z większych granicznych miast Winnickiego Okręgu Konsularnego są Czerniowce, miasto zwane „stolicą Bukowiny” i leżące nad rzeką Prut.

W odległym XII wieku została założona tutaj osada Czerne, nazwana tak przez położenie po stronie Rusi, zwanej „czarną”. W połowie XIV Czerne weszło do składu Mołdawii. Nowa nazwa Czerniowce możemy odszukać w rękopisach dopiero w roku 1408.

Pod koniec XV wieku w Czerniowcach, które pełniło wówczas rolę powiatu czerniowieckiego, funkcjonowały dwa kościoły. Jako ważny ośrodek handlowy i polityczny Czerniowce często najeżdżali Turcy, Tatarzy i nawet Polacy. Za rządów Jana III Sobieskiego Czerniowce znalazło się w granicach Korony. Ale nie na długo bowiem przez kolejne prawie sto lat rządzili tutaj Turcy.
W 1769 roku Czerniowce przejęła carska Rosja a kilka lat później – Austria.

W czasach funkcjonowania w granicach austriackiego imperium Czerniowce zaznały największego rozkwitu, czerpiąc korzyści z położenia na szlaku łączącym Europę Zachodnią z Turcją i krajami bałkańskimi.

Podczas I wojny światowej Czerniowce na krótko znalazły się w rękach rosyjskich, walkę o nie po stronie austriackiej toczyli także polscy legioniści na czele z Józefem Hallerem, o czym świadczą złożone w czerniowieckim kościele trumny z ciałami polskich żołnierzy.

Po upadku państw zaborców na mocy paktów międzynarodowych Czerniowce stały się częścią Rumunii. Po II wojnie światowej część Bukowiny razem z Czerniowcami okupował Związek Sowiecki.

Dzisiejsze Czerniowce są turystyczną perełką na mapie Ukrainy, gdzie mieszka około 230 tys. mieszkańców. Nazywane „Małym Wiedniem Wschodu” miasto wabi gości wspaniałymi kamienicami z końca XIX i początku XX w. Najokazalszą centralną ulicę wyremontowano w 2008 roku.

W centrum Starego Miasta Czerniowców mieści się plac z ratuszem wieńczonym 50-metrową wieżą. Budowla ta powstała w latach 1843-1848 wg projektu Andreasa Mikulicza. W jego sąsiedztwie znajduje się okazały gmach Teatru im. Olgi Kobylańskiej. W ornamencie jego bocznych ryzalitów dostrzec można stary herb miasta, a na szczycie – posąg Melpomeny.

Przy placu Teatralnym warto zwrócić uwagę na Żydowski Dom Ludowy, który powstał na początku XX wieku wg projektu Lewandowskiego. Innym ważnym zabytkiem miasta jest wybudowany w drugiej połowie XIX wieku romańsko-bizantyjski Pałac Metropolitów Bukowińskich. Obecnie stanowi on siedzibę Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza.

Pozostałe ważne zabytki Czerniowców to – wybudowany w latach 1891-1894 przez jezuitów kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Jezusa, Dom Polski (obecnie siedziba ośrodka kultury społeczności polskiej w Czerniowcach na Bukowinie), synagoga Tempel oraz trzy drewniane cerkwie z XVII-XVIII w.

Słowo Polskie, navtur.pl, 03.03.16 r.