Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania zaprasza na naukę!

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania zaprasza na naukę!

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania to szkoła artystyczna z długoletnią tradycją edukacyjną, w której grono doświadczonych, zawodowych artystów plastyków kształci słuchaczy w wielu specjalnościach plastycznych takich jak:

– Projektowanie graficzne,
– Fotografia artystyczna, aranżacja wnętrz,
– Projektowanie ubioru.

Studium jest niepubliczną policealną szkołą artystyczną. Nauk; w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania – Policealnym Studium Plastycznym im. Stanisława Wyspiańskiego trwa dwa lata i odbywa się w systemie stacjonarnym – dziennym (od poniedziałku do piątku). Kończy się państwowym egzaminem dyplomowym.

Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w wybranej przez siebie specjalności. Słuchacze studium w trakcie przebiegu nauki uzyskują wykształcenie ogólnoplastyczne połączone ze specjalistycznym kształceniem zawodowym w wybranej specjalności. Szkoła posiada wysoki poziom przedmiotów plastycznych, a w szczególności przedmiotów zawodowych artystycznych. Potwierdzają to między innymi sukcesy słuchaczy studium w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach artystycznych oraz powodzenie naszych absolwentów na rynku pracy.

Oprócz nauki słuchacze mają możliwość udziału w organizowanych przez szkołę plenerach artystycznych (Czechy, Austria, Włochy, Francja).

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (o 12 letnim cyklu kształcenia). Nauka w szkole jest dofinansowywana. Słuchacz opłaca czesne w wysokości 220 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku + wpisowe przy zapisie do szkoły 200 zł.

Rekrutację na rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy w marcu. Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu. W celu ułatwienia procedury rekrutacji, będzie można pobrać wniosek o przyjęcie do szkoły z naszej strony, wypełnić go (najlepiej już z tłumaczeniem świadectwa ze szkoły średniej przez tłumacza przysięgłego) i przesłać pocztą lub drogą mailową, na podstawie wniosku szkoła sporządza i wysyła umowę i po jej otrzymaniu wystawia kandydatowi zaświadczenie o przyjęciu do szkoły, na podstawie którego kandydat ubiega się o wizę.

Więcej informacji na poniższej planszy informacyjnej.

Słowo Polskie, 03.03.17 r.