Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Konferencja medyczna z udziałem polskich lekarzy w Winnicy

Konferencja medyczna z udziałem polskich lekarzy w Winnicy

Rok 2019 stał się niezwykle owocny dla medyków polskiego pochodzenia na Ukrainie Ukrainy.

W czerwcu odbył się 10 Światowy Kongres Polonii Medycznej w Gdańsku, podczas którego lekarze polskiego pochodzenia z różnych krajów wymienili się doświadczeniami w diagnozowaniu i leczeniu różnych chorób, aktualnymi osiągnięciami w chirurgii, ich poglądami na temat zasad organizacji opieki nad pacjentami. Niewątpliwie zdobyta wiedza pomoże poprawić poziom opieki nad pacjentem oraz jakości leczenia.

W delegacji z Ukrainy wzięło udział 10 osób – z Kijowa, Lwowa, Użhorodu, Łucka i Winnicy. Jednak nie wszyscy chętni mogli wziąć udział w Światowym Forum. Dlatego jesienią br w Winnicy Stowarzyszenie polskie studentów medyków w Winnicy im. Macieja Płażynskiego, Kulturalno-oświatowa organizacja „Grono”, Stowarzyszenie Polskie Medyczne w obwodzie winnickim zorganizowali czwartą ukraińsko-polską naukowo-praktyczną konferencję pt. „Nowoczesne osiągnięcia w medycynie”, w organizowaniu której byli zainteresowani lekarze polskiego pochodzenia z Winnicy, Chmielnickiego, Żytomierza, goście z Poznania, Krakowa, ukraińscy lekarze i naukowcy.

Zainteresowani we współpracy z Polską delegaci kongresu w Gdańsku mogli wymienić doświadczenia z różnych dziedzin medycyny, usłyszeć o głównych raportach z gdańskiego forum.

Podczas otwarcia konferencji wice-konsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Sebastian Delura podkreślił, że udział w takiej konferencji jest ważny zarówno dla polskich kolegów, tak i Polonijnych lekarzόw z Ukrainy, ponieważ nie chodzi tylko o partnerstwo między krajami, ale także o zdrowie ludzkie  i życie.

Olga Zadorozhnaya, przedstawiciel Okręgowej Regionalnej Administracji Państwowej ds. Zdrowia, zwróciła uwagę na ścisłą współpracę ze stroną polską zakładόw opieki zdrowotnej w Winnicy.

W ramach konferencji odbyły się warsztaty medyczne. Polscy lekarze dzielili się swoim doświadczeniem z kolegami z regionu winnickiego. Prorektor Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu Jakub Koralewski oznajmił obecnych o nowych przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce w dziedzinie medycyny. Zastępca dyrektora Instytutu Społeczno-Ekonomicznego w Winnicy przy Międzynarodowym Uniwersytecie Rozwoju Człowieka „Ukraina” kandydat nauk przyrodniczych z filologii Switlana Ilinich przedstawiła standardy szkolnictwa wyższego w edukacji pracowników służby zdrowia.

Konferencja naukowo-praktyczna w Winnicy, poświęcona współczesnym postępom w medycynie, sprzyjała poprawie opieki medycznej dla pacjentów i wzmocnieniu wspόłpracy  między polonijnymi lekarzami na Ukrainie a polskimi kolegami.

Antonina Dnistriańska, 19 listopada 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code