Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Komunikat o podsumowaniu wyników XXIX posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat o podsumowaniu wyników XXIX posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu Konsultacyjnego omówili kwestie dwustronnej agendy, koncentrując się na postanowieniach wspólnego oświadczenia Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 12 października 2020 r., a oprócz tego Prezydenci w szczególności:

-uhonorowali ofiary pandemii COVID-19 w obu krajach i podkreślili znaczenie międzynarodowej solidarności w walce z wirusem i przezwyciężeniu jego negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych;
-potwierdzili gotowość do wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, co przyczyni się do uzyskania perspektywy członkostwa Ukrainy w UE i NATO, związanej z konsolidacją wysiłków na rzecz kontynuacji reform wewnętrznych w celu osiągnięcia przez Ukrainę wymagań i standardów wspólnoty eurotransatlantyckiej;

-podkreślili stały szacunek Ukrainy i Polski do prawa międzynarodowego, troskę o pokój i bezpieczeństwo w Europie, a także wyrazili przekonanie o potrzebie dalszych wysiłków społeczności międzynarodowej mających na celu przywrócenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w uznanych międzynarodowo granicach, w tym deokupacji Donbasu i Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol;

-potwierdzili zainteresowanie Ukrainy i Polski w rozwoju współpracy przy realizacji wspólnych projektów w dziedzinie energetyki; poparły gotowość do wspólnego przeciwdziałania realizacji projektów energetycznych, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy i Polski, ze szczególnym naciskiem na zakończenie budowy gazociągu „Nord Stream-2”;

-podkreślili potrzebę budowy i modernizacji odpowiedniej infrastruktury transportowej w celu zwiększenia wydajności sieci transportowej, a także wzrostu zakresu handlu dwustronnego;  w tym kontekście podkreślono znaczenie budowy korytarza drogowego Via Carpatia, a także rozwoju infrastruktury ze strony ukraińskiej;

-zwrócili uwagę na porozumienie w sprawie utworzenia wspólnej grupy roboczej Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uregulowania problematycznych kwestii w zakresie uczczenia pamięci ofiar wojny i represji politycznych w celu uporządkowania miejsc pochówku na Ukrainie i w Polsce;

-podkreślili znaczenie ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie, a także gotowość obu stron do szybkiego rozpoczęcia i prowadzenia negocjacji w sprawie projektu porozumienia między rządami, które ureguluje kwestie szkół ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce i polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie;

-podkreślili znaczenie kontynuacji fachowego dialogu na temat historii, który opierałby się na wspólnych badaniach materiałów archiwalnych i umożliwiłby obiektywną ocenę wydarzeń z przeszłości, co przyczyniłoby się do wzmocnienia atmosfery przyjaźni i dobrego sąsiedztwa między narodem ukraińskim i polskim oraz podkreślili potrzebę powstrzymania się od działań sprzecznych z duchem pojednania i dobrego sąsiedztwa;

-wyrazili głębokie zaniepokojenie nasileniem represji ze strony władz białoruskich wobec liderów społeczeństwa obywatelskiego, w tym przedstawicieli organizacji reprezentujących polska mniejszość narodową na Białorusi.

Więcej na stronie (j. Ukr.): https://www.president.gov.ua/news/komyunike-za-rezultatami-xxix-zasidannya-konsultacijnogo-kom-67397

Lidia Baranowska, 8 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code