Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 19 marca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 19 marca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1611 r. W zajętej przez Polaków Moskwie wybuchło powstanie kierowane przez księcia Dymitra Minina, które po kilku dniach zostało stłumione.

1797 r. W Smulnie pod Brodami urodził się Józef Korzeniowski, powieściopisarz i dramaturg, autor sztuki „Karpaccy górale”.

1823 r. W Sieniawie zmarł książę Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich, działacz Komisji Edukacyjnej, zwolennik Konstytucji 3 Maja.

1834 r. W Petersburgu urodził się Józef Hauke-Bosak, pułkownik rosyjskiej armii, podczas powstania styczniowego – generał powstańczych sił.

1842 r. W Turcji niedaleko Stambulu został poświęcony szkielet pierwszego budynku w polskiej osadzie Adampol założonej przez hrabiego Michała Czajkowskiego. Ta osada w Turcji istnieje do dziś pod nazwą Polonezkoy.

1863 r. Generał Marian Langiewicz po przekroczeniu  granicy pod Opatowem został aresztowany przez Austriaków.

1887 r. W Genewie zmarł Józef Ignacy Kraszewski, pisarz i publicysta, działacz społeczny i polityczny, autor 600 książek, związany z Żytomierzem.

1911 r. We Lwowie urodziła się Włada Majewska, piosenkarka, członkini „Lwowskiej Fali”, żołnierz 2. Korpusu gen. Andersa.

1920 r. Józef Piłsudski przyjął stopień Pierwszego Marszałka Polski.

1942 r. We Lwowie w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł ppłk Jan Włodarkiewicz „Damian”, pierwszy komendant dywersyjnej organizacji „Wachlarz”.

1945 r. Adolf Hitler nakazał niszczyć transport, urządzenia przemysłowe, łączność, które mogłyby trafić w ręce aliantów i Armii Czerwonej.

Słowo Polskie, 19.03.16 r.