Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 15 marca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 15 marca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1805 r. W Tulczynie na Podolu zmarł Stanisław Szczęsny Potocki, marszałek konfederacji targowickiej, jeden z najbogatszych Polaków w całej I RP. Podczas pobytu w Rosji deklarował lojalność carycy Katarzynie. Został uznany za zdrajcę w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Pogrzeb Szczęsnego Potockiego zakłóciło ograbienie złożonych w kaplicy w Tulczynie zwłok z rosyjskiego munduru, orderów i klejnotów, a nagie zwłoki zostały porzucone pod ścianą.

1849 r. W Paryżu ukazał się pierwszy numer „Trybuny Ludów”, czasopisma politycznego, redagowanego i założonego przez Adama Mickiewicza.

1917 r. Abdykował car Mikołaj II.

1923 r. Dodatkowym protokołem do Traktatu Wersalskiego zatwierdzono ostatecznie wschodnią granicę II RP, uznając przynależność do niej Galicji Wschodniej i Wileńszczyzny.

1932 r. W Krakowie urodził się Jerzy Hoffman, polski reżyser filmowy.

1939 r. Węgry rozpoczęli zajmowanie Ukrainy Podkarpackiej.

1948 r. Rejonowy Sąd Wojskowy skazał na karę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera ZWZ-AK, ochotnika do wykonania misji zwiadowczej w Auschwitz, powstańca warszawskiego. Wyrok wykonano 25 maja tegoż roku.

1950 r. PRL zrezygnowała z udział w programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.

1967 r. W Warszawie podpisano „Układ o przyjaźni” pomiędzy PRL i NRD.

1990 r. Michała Gorbaczowa wybrano na prezydenta ZSRS.

Słowo Polskie, 15.03.16 r.