Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 14 marca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 14 marca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1745 r. W warszawskim kościele Świętego Krzyża został ochrzczony Kazimierz Pułaski, przyszły marszałek Konfederacji Barskiej.

1771 r. W Kapustynie na Wołyniu urodził się Józef Chłopicki, generał, dyktator w czasie powstania listopadowego.

1794 r. W Tarnowie urodził się Józef Bem, uczestnik wojny po stronie Napoleona w latach 1812-13, powstania listopadowego, powstania węgierskiego. Po upadku ostatniego służył w armii tureckiej jako Murat Pasza.

1813 r. Wasyl Łanskoj został generał-gubernatorem Księstwa Warszawskiego.

1850 r. W Berdyczowie Honore de Balzac poślubił Polkę Ewelinę Hańską.

1913 r. W rosyjskim Siebieżu urodził się Witold Rudziński, kompozytor, historyk muzyki i pedagog.

1919 r. Wybuch powstania antybolszewickiego w Nieświeżu.

1923 r. Rada Ambasadorów uznała wschodnie granice II RP.

1924 r. Liga Narodów przyznała Polsce Westerplatte, które piętnaście lat później stało się symbolem walki z III Rzeszą.

Słowo Polskie, 14.03.16 r.