Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Jest umowa o współpracy między rejonem sławuckim a powiatem kraśnickim

Jest umowa o współpracy między rejonem sławuckim a powiatem kraśnickim

Pod koniec stycznia przedstawiciele władz rejonu sławuckiego pojechali z roboczą wizyta do Kraśnika. W ramach spotkania z władzami powiatu kraśnickiego (woj. lubelskie) została podpisana umowa o współdziałaniu na polu kultury, wymiany doświadczeniem i in., pomiędzy polskim i ukraińskim samorządem.

Z Wołynia do Polski pojechali przewodniczący administracji rejonowej Leonid Radzywiluk, kierownik działu administracyjnego Oksana Olinijczuk, lekarz naczelny Sławuckiego Rejonnego Centralnego Szpitala Wiktor Iwaszczuk oraz lekarz naczelny Sławuckiego Centrum Pierwotnej Pomocy Medycznej Oleh Hawryluk.

Wizyta okazała się bardzo owocna. Główny jej cel – podpisanie umowy o współpracy między dwoma rolniczymi regionami – został osiągnięty. Podczas wizyty wołyńscy medycy odwiedzili Szpital Powiatowy w Kraśniku oraz Szpital Publiczny w Lublinie. W przyszłości zaplanowane są staże lekarzy ze Sławuty w Polsce. To bardzo ważne doświadczenie dla przedstawicieli medycyny ukraińskiej, która właśnie przechodzi przez proces głębokiej reformacji.

Polska strona przyjmowała ukraińskich urzędników i medyków z typową polską gościnnościa. Goście z Wołynia zaprosili swoich partnerów z rewizytą do rejonu sławuckiego latem bieżącego roku.

Larysa Cybula, Oksana Olinijczuk, 13.02.17 r.