Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Gaude Polonia 2016

Gaude Polonia 2016

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz Polski Instytut w Kijowie zapraszają do udziału w konkursie na otrzymanie półrocznego stypendium w Polsce w ramach programu MKiDN „Gaude Polonia”.

Zgłoszenia można składać do 15 października 2015 r. Pobyt w Polsce będzie trwał od 1 lutego do 31 lipca 2015 r.

Szczegółowa informacja na stronie polinst.kiev.ua. Tel:.+4822-21-00-121, e-mail: bogumila.berdychowska@nck.pl

Pytania i ankiety kierować do Polskiego Instytutu w Kijowie oraz Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

>>>> Regulamin <<<<

>>>> Formularz ankiety <<<<

>>>> Formularz listu rekomendacyjnego <<<<

Program Stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

O półroczne stypendium w Polsce mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr,   krytyka sztuki, teatru i filmu.

Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

Pobyt w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej.

Słowo Polskie, na podstawie informacji Polskiego Instytutu w Kijowie, 15.09.15 r.