Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Dunajowskie spotkania – 2015

Dunajowskie spotkania – 2015

W ubiegłym roku z inicjatywy o. Józefa Kuca odrodzono tradycję tzw. Dunajowskich spotkań, znanych kiedyś w całej Europie. Mały Dunajów (obw. lwowski) w czasach RP posiadał Magdeburskie Prawo. Znajdował się tutaj pałac arcybiskupa Grzegorza z Sanoka, wybitnego galicyjskiego humanisty epoki Odrodzenia. W tym pałacu chował się przed inkwizycją kiedyś znany włoski poeta-humanista Kallimach. On oraz inne podobne mu postacie zrzeszały w Dunajowie naukowców oraz intelektualistów z całej Europy.

Dunajowskie spotkania we współczesnym formacie – to dyskusje na temat humanizmu.  Tegoroczna tematyka konferencji naukowej obejmowała zagadnienia w dziedzinie kosmologii i koncepcji wszechświata od epoki Renesansu do XXI w. Honorowego patronatu konferencji udzielił rektor Politechniki Lwowskiej prof. Jurij Bobało, który sam urodził się w Dunajowie i interesuje się rozwojem tej wsi, jej życiem kulturalnym oraz religijnym. Do wzięcia udziału w dyskusji profesor zaprosił dwóch innych naukowców z Politechniki z wydziałów geodezji oraz nauk humanistycznych i socjalnych.

– Pragnienie wyobrazić sobie, jak wygląda struktura otaczającego nas świata, zawsze było jednym z globalnych problemów ludzkości. Jak funkcjonuje Wszechświat, dlaczego on istnieje, skąd się wziął? Te pytania stawiali sobie mieszkańcy Ziemi nawet wtedy, kiedy nauki, jako takowej, w ogóle nie istniano. Dzisiaj, w dobę nowoczesnej fizyki i matematyki, superkomputerów i precyzyjnego sprzętu te pytania nie straciły na aktualności. Co było przed Wielkim wybuchem, wskutek którego jakoby powstał Wszechświat 14 miliardów lat temu? I czy ten Wszechświat naprawdę nie ma granic? – mówił na otwarciu konferencji prof. Bobało.

Główna myśl przewodnia tegorocznych Dunajowskich spotkań polegała na akceptacji przez kosmologów, średniowiecznych i współczesnych archeologów wiary w istnienie Boga. Bowiem nauka i religia – dwa równoznaczne skrzydła naszego istnienia.

Eseista, historyk oraz koordynator Międzynarodowego ruchu Muzeów domowych (Kudowa-Zdrój), dr Krzysztof Szymański wspominał w tej perspektywie o Ulugbeku – astronomie i azjatyckim władcy z XV wieku. Natomiast dr nauk fizyko-matematycznych obserwatorium astronomicznego przy Lwowskim Uniwersytecie Narodowym Bohdan Nowosiadły poświęcił swój występ Michałowi Gellerowi – członkowi Papskiej Akademii Nauk, pracownikowi Watykańskiego Obserwatorium. Właśnie Geller twierdził, że: „Nauka daje nam Wiedzę, a religia pokazuje nam Znaczenie tej wiedzy. I jedna i druga są uwarunkowaniem do godnego istnienia”. Pan Nowosiadły przypomniał jeszcze jeden znany wyraz Gellera: „My jesteśmy nieodłączną częścią największej tajemnicy wszystkiego – połączenia ludzkiego rozumu z rozumem Boga”.

Dr geodezji i astronomii Politechniki Lwowskiej Lubow Jankiw przygotowała zaawansowany wykład  nt: „Kościół i badanie kosmosu”. W swoim wystąpieniu prześledziła główne osiągnięcia w badaniu przestrzeni kosmicznej przedstawicielami kościoła na terenie dzisiejszej Ukrainy w okresie XVII-XIX w. Lwowska poetka Lana Perłupajnen, która jest z wykształcenia astronomem, poświęciła swój występ 100-leciu teorii względności Alberta Einstejna.

Następnie uczestnicy Dunajowskich spotkań zawitały do miejscowej szkoły. Dzieci przedstawiły własne ciekawe refleksje wobec rozumienia owej problematyki. Uczennica 7. klasy Walentyna Czorneńka opowiedziała o swoim traktowaniu odpowiedzi na pytanie: „O czym myślę, kiedy słyszę o końcu świata?” Naukowcy z ciekawością obejrzeli wystawę rysunków na temat kosmosu.

o. Józef Kuc był nieco zmartwiony niewielką ilością mieszkańców wsi na głębokiej naukowo-teologicznej konferencji o kosmologii. Możliwie ten temat jest dla nich zbyt skomplikowany w gonitwie za kawałkiem chleba w dzisiejszej trudnej sytuacji gospodarczej na Ukrainie.

Igor Gałuszczak, 28.09.15 r.