Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Berdyczowscy Polacy apelują o polskie nazwy ulic i chcą Muzeum Polskości

Berdyczowscy Polacy apelują o polskie nazwy ulic i chcą Muzeum Polskości

Jerzy Sokalski prezentuje wnioski polskiej mniejszości Berdyczowa29 marca w berdyczowskiej Radzie Miasta zarejestrowano dwa „polskie” wnioski, podpisane przez radnego Jerzego Sokalskiego (Polskie Radio Berdyczów), Łarysę Wermińską (prezes Berdyczowskiego Związku Polaków) oraz Aleksandra Rudnickiego (prezesa Berdyczowskiego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości).

W uzasadnieniu pierwszego wniosku czytamy: „W Berdyczowie mieszka liczna polska wspólnota. W tym mieście urodzili się wybitni Polacy: pisarze, kapłani, muzycy, biznesmeni… […] W celu uwiecznienia bezcennego dziedzictwa i historii odrodzenia polskiej wspólnoty, my, prezesi organizacji polskich, zwracamy się z propozycją stworzenia w Berdyczowie Muzeum Polskości”.

Apelując do władz miejskich o wsparcie w stworzeniu muzeum, Polacy proszą ich o udostępnienie pomieszczenia pod przyszłą placówkę i pomoc w pytaniach organizacyjnych.

Drugi wniosek, skierowany do Rady Miasta dotyczy  nadaniu kilku „dekomunizowanym” ulicom polskich nazw. Ulicy Frunze lub Kotowskiego Polacy proponują nadać nazwę Josepha Conrada Korzeniowskiego, który urodził się we wsi Terechowe niedaleko Berdyczowa. Ulicy Cudnowskiej proponują nadać imię Braci Mickiewiczów (legendarnych kapłanów Bernarda i Ambrożego z czasów komuny). Przy ulicy Cudnowskiej mieści się kaplica, która była kolebką polskości i wiary katolickiej w czasach walki z religią. Obecnie mieści się w niej klasztor sióstr honoratek.

Ulicę Karastojanowej (nazwanej tak na cześć działaczki sowieckiego podziemia) berdyczowscy Polacy proponują przemianować na ulicę imienia ks. Władysława Bukowińskiego, słynnego wołyńskiego kapłana, więźnia sowieckich łagrów, apostoła Kazachstanu. W roku 2015 Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnot Sługi Bożego ks. Władysława. W roku 2016 zostanie on ogłoszony Błogosławionym. Ulica Karastojanowej prowadzi do kościoła pw. Św. Barbary, gdzie został ochrzczony Władysław Bukowiński.

W imieniu wszystkich polskich organizacji ww. inicjatywy przedstawił na posiedzeniu berdyczowskiej RM Jerzy Sokalski.

Słowo Polskie, na podstawie informacji Jerzego Sokalskiego, 30.03.16 r.